30 elokuu, 2016

Yrityskin voi ottaa kantaa

Meille Helkassa on tärkeää, että hotellissamme kaikenlaisten ihmisten on aina turvallista olla. Olemme yhdenvertaisuuden puolella ja kaikenlaista syrjintää vastaan: kaikkien sukupuolten, kulttuurien ja seksuaalisten suuntausten edustajien.

Yksi näkyvä merkki tästä on Syrjinnästä vapaa alue -kyltit tiloissamme, mutta tärkeää on myös se, että edustamme näitä arvoja jokapäiväisessä arjessamme. Tällainen arvopohja on meille luonteva – pyrkiihän taustaorganisaatiomme Suomen NNKY-liittokin edistämään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Viime aikoina olemme entistäkin voimakkaammin tuoneet esille arvopohjaamme muun muassa sosiaalisessa mediassa, mikä välillä herättää väittelyä. Kriittinen keskustelu on tietysti aina tervetullutta, mutta uhkaavia, syrjiviä tai vähätteleviä kannanottoja emme hyväksy. Haluamme, että somekanavammekin ovat turvallisia, syrjinnästä vapaita tiloja.

Mutta miksi hotellin kaltainen yritys haluaa ottaa kantaa? Eikö meidän kannattaisi pysyä mahdollisimman neutraalina? Meille yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on itsestäänselvyys, jota soisi useammankin yrityksen harrastavan.

“En osaa omassa päässäni irrottaa kaupantekoa ja yrittämistä muusta yhteiskunnasta erilliseksi omaksi kuplakseen. Jos on osa yhteiskuntaa, haluaa olla aktiivisesti mukana ja kertoa, mitä mieltä on asioista”, hotellinjohtajamme Jukka Räisänen toteaa.

Se, että olemme mukana tekemässä asioita, joilla on vaikutusta yhteisössä, tuo lisää merkityksellisyyttä työhömme. Samalla asiakkaamme voivat kokea yöpyvänsä sellaisessa paikassa ja tukevansa sellaista liiketoimintaa, jonka he todella tuntevat.

Olemmekin saaneet paljon positiivista palautetta asiakkailtamme siitä, että jaamme avoimesti arvomme.

”Haluamme luoda siteen asiakkaisiimme niin, ettemme ole mikä tahansa majapaikka, vaan heille merkityksellinen.”


Helkalaiset