18 toukokuu, 2017

Verkosta saa tsemppausta ja tukea ajasta ja paikasta riippumatta

Haastavassa elämäntilanteessa terveys ja elämänhallinta voivat joutua koetukselle. Erilaisten vaikeuksienkin keskellä omasta hyvinvoinnistaan ja mielenterveydestään kannattaa pitää huolta. Jos Internet toimintaympäristönä ei tunnu vieraalta, pääsee verkon kautta osallistumaan monipuolisiin palveluihin kuten vertaistukiryhmiin ja nettiterapiaan.

Hotelli Helkankin tukemia, murrosikäisten lasten äitien Kamalat äidit® -vertaisryhmiä  on tulevaisuudessa suunnitteilla myös verkkoon. Verkkotuki mahdollistaa projektityöntekijä Minna Miettisen mielestä tuen saannin matalalla kynnyksellä ajasta ja paikasta riippumatta.

− Verkossa saa tsemppausta ja siellä jaetaan oman elämän hyviä käytäntöjä. Suljetut ryhmät mahdollistavat luottamuksellisen keskustelun muiden ryhmän jäsenten kesken. Avoimille vertaistuen kentille saattaa joskus hakeutua ihmisiä, jotka kirjoittavat asiattomuuksia. Keskusteluympäristön moderaattorit ja muut vertaiset puuttuvat sellaiseen, mutta itseään on hyvä suojata.

Verkkovertaisryhmään osallistuminen voi toimia porttina kasvokkain tapaaviin ryhmiin. Asioiden jakaminen verkossa ja tuen saaminen toisilta samassa elämäntilanteessa olevilta voi lisätä uskallusta ja ajatusta siitä, että pohdintaa haluaa jatkaa kasvotusten.

Terapiapalvelut yleistyvät verkossa

Verkon välityksellä on saatavilla myös psykoterapeuttista tukea. Nettiterapia on uudenlaista verkossa tapahtuvaa terapiatyötä ja sillä tarkoitetaan itsenäistä työskentelyä oppimisympäristössä psykoterapeutin tukemana. Lisäksi verkon välityksellä voi osallistua videovälitteiseen etäpsykoterapiaan.

HYKS Psykiatrian kehittämispäällikkö Eero-Matti Koivisto suosittelee ensi alkuun hakeutumaan sen lääkärin juttusille, joka on helposti tavoitettavissa tai muuten ns. omalääkäri. Nettiterapia soveltuu varhaisen vaiheen hoidoksi ja siihen pääsee lääkärin lähetteellä.

− Tieteellinen tutkimusnäyttö hoidon vaikuttavuudesta on hyvin vakuuttavaa. Nettiterapian käyminen on tehokas apu, kun se on sopivasti valittu. Tutkimusten perusteella yli 80 % asiakkaista on tyytyväisiä hoitoon. Tähän perustuen mm. depression käypähoitosuositus suosittelee nettiterapiaa perusterveydenhuollon asiakkaille. On tärkeää ymmärtää, että videovälitteinen etäpsykoterapia ja itsenäiseen työskentelyyn perustuva nettiterapia ovat hyvin erilaisia hoitomuotoja.

− Psykoterapeutti on suojattu terveydenhuollon ammattinimike. Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteristä voi helposti tarkistaa terapeutin ammattioikeutta koskevat tiedot. Rekisteriä ylläpitää Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Oikopolkuja avun lähteille

  • Mielenterveyteen liittyviin ongelmatilanteisiin löytyy apua ja tietoa HUS:in tuottamasta verkkopalvelusta Mielenterveystalo.fi. Se sisältää luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä alueellisista ja valtakunnallisista mielenterveys- ja päihdepalveluista. Mielenterveystalon nettiterapia on asiakkaille maksutonta.
  • Suomen Mielenterveysseura muistuttaa, että mielenterveystaitoja on hyödyllistä ja palkitsevaa kehittää. Sivuilta löytyy tietoa, harjoituksia ja tukea elämän eri tilanteisiin.
  • Eri ikäryhmille, aikuisille, nuorille ja lapsille löytyy verkosta omat erikoistuneet palvelusivustonsa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ylläpitää Nuortennettiä, se kannustaa ottamaan huolen puheeksi.
  • Väestöliitto tarjoaa murrosikäisten nuorten vanhemmille vuorovaikutteisen tukipalvelun Urpot.fi.
  • Kamalat äidit® -vertaistoimintaan pääsee tutustumaan myös Facebook-sivuilla.
  • Elämän solmuissa keskusteluapua löytyy ev.lut. kirkon monista palvelumuodoista.
  • Tukinetissä monipuolisia kriisi, tuki- ja auttamispalveluita tarjoavat noin 50 suomalaista kansalaisjärjestöä.

 

Hyvinvointiohjelmat ja hyötypelit arjen tukena

  • Pelaten osalliseks -hanke uudistaa mielenterveyskuntoutujien palveluita moderneilla menetelmillä ja hyödyntää nuorten ja nuorten aikuisten pelaamista ja arkipäivän viettoa Internetissä. Pelikatalogiin on koottu hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä hyötypelejä, sovelluksia ja hyvinvointiohjelmia.
  • Headstedin -ohjelmat jännitykseen, masentuneisuuteen, uniongelmiin tai muihin henkisen hyvinvoinnin haasteisiin perustuvat tutkittuihin psykologian ja psykoterapian menetelmiin. Ohjelmat ovat verkossa kenen tahansa saatavilla maksutta, vain käyttäjätilin luominen vaaditaan.
  • MoodGYM -nettiohjelma on suunniteltu masennuksen ehkäisyyn. Siinä opetetaan kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteita, jotka on osoitettu tehokkaiksi masennuksen hoidossa. Lisäksi ohjelmassa havainnollistetaan ajatusten ja tunteiden välisiä yhteyksiä, käsitellään selviytymistä stressistä ja parisuhteen päättymisestä sekä opetetaan rentoutus- ja meditaatiomenetelmiä.

 

Mielenterveys on terveyttä, jota voi vahvistaa.
Hyvä arki muodostuu itsestä huolehtimisesta ja asioista, jotka tuottavat iloa:
• Pidä huolta itsestäsi • Innostu uudesta • Pidä yhteyttä ystäviin ja tuttaviin • Tunnista tunteet • Pyydä tarvittaessa apua  (www.suomenmielenterveysseura.fi)

Terveisin NNKY