3 elokuu, 2016

Syrjinnästä vapaa

Seison liki 90 vuotta sitten rakennetun kauniin ja vakaan kivitalon edessä. Sen punagraniittinen kivijalka ja jämäkät seinät antoivat aikoinaan tukea ja turvaa yksin maalta kaupunkiin muuttaneille nuorille naisille, jotka olisivat muutoin saattaneet joutua asumaan epämääräisiin olosuhteisiin. Nyt sama talo tarjoaa syrjinnästä vapaan alueen ja turvallisen tilan kaikille hotelli- ja ravintola-asiakkailleen.

Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Se on merkki myös siitä, että tämä paikka ja tämä organisaatio toivottavat kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä taustastaan, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, terveydentilastaan, vammaisuudestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Suomessa syrjintä on kielletty perustuslain, tasa-arvolain, rikoslain, vuoden 2015 alussa voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain sekä useiden yksittäisten erityislakien nojalla. Näistä huolimatta syrjintää esiintyy. Suurimpina syinä siihen nähdään ihmisten ennakkoluulot, asenteet ja silkka ajattelemattomuus. Siksi Syrjinnästä vapaa alue -tiedotuskampanja kyltteineen on hyvin ajankohtainen. Pysyvä positiivinen muutos tapahtuu oivaltamalla, harjoittelemalla ja toistamalla, toistamalla, toistamalla. Siksi myös kieltäydymme vihapuheesta.

Perustamisestaan lähtien NNKY:t ovat luoneet turvallisia tiloja naisille ja vaikeissa elämäntilanteissa oleville. Vielä nykyisinkin hotellitoiminta ja erilaiset asumispalvelut ovat kansainväliselle NNKY-liikkeelle ominainen toimintamuoto ympäri maailman. Suomen NNKY-liitto kehittää jatkossakin turvallisten tilojen mallia, jossa fyysisten tilojen ohella huomio kiinnitetään sosiaaliseen mediaan, järjestön toimintatapoihin sekä vapaaehtoisten ja työntekijöiden asenteisiin.

Syrjimättömyys vaatii asennejumppaa ihan jokaiselta.

Lisätietoa: www.yhdenvertaisuus.fi