12 lokakuu, 2016

Riittävän hyvä äiti

Yhtenä sateisena päivänä pieni ryhmä naisia kokoontui kahvipöydän äärelle Oulun NNKY:ssä. Keskusteltiin niitä näitä, kunnes yksi heistä jakoi ison huolensa muiden kanssa: ”Tytär otti jalat allensa ja karkasi enkä edes tiedä mistä etsiä häntä. Huoli on kova!” Muut naiset olivat murrosikäisten lasten äitejä itsekin ja tiesivät millaista elämä voi joskus olla. ”Miksei meille ole olemassa ryhmää? Sellaista vertaisryhmää, jossa voisi jutella ja saada tukea?”

 

Siitä syntyi Kamalat äidit® -vertaistoiminta murrosikäisten lasten äideille.
Nyt Suomen NNKY-liiton koordinoimaa Kamalat äidit -toimintaa on eri puolella Suomea ja uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Ja tarvetta on, sillä murrosikäisten nuorten vanhempien tuen tarpeisiin ei ole paljoa palveluita tarjolla.

 

Murrosikä haastaa nuoret ja aikuiset. Riidat ovat harmillisesti usein se keino, jolla nuori tekee eroa itsensä ja vanhempiensa välille. Itsenäistyminen ja irrottautuminen omista vanhemmistaan on kuitenkin nuoren kehityksen kannalta välttämätöntä.

 

Kamalat äidit -vertaisryhmissä huomattava merkitys vanhemmuuden tukemisessa on ollut ryhmästä saatu emotionaalinen tuki. Vertaistoiminnassa ihminen löytää omat voimavaransa, ottaa vastuun ja ohjaa omaa elämäänsä haluamaansa suuntaan. Muiden samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien tapaaminen ja asioiden ja kokemusten jakaminen on tuonut voimia ja jaksamista arkeen. Äidit ovat voineet yhdessä käsitellä arjessa syntyviä negatiivisia tunteita ja kokea olevansa hyväksyttyjä – riittävän hyviä äitejä.

NNKY & Kamalat äidit