Blog

Hotel Helka ägs av en av de äldsta kvinnoorganisationerna i Finland. Deras mål är att förbättra livskvaliteten för flickor och kvinnor och verka för jämlikhet och ekumenik så att fullständiga mänskliga rättigheter, välfärd, frihet, rättvisa och fred kan garanteras för alla. Därför vill vi på Hotel Helka berätta vad KFUK* handlar om.

 

Hotel Helkas förtjänst går till allt det som KFUK gör för flickor och kvinnor. KFUK organiserar till exempel klubbar och läger, stöttar de som befinner sig mitt i en krisgraviditet och föräldrar som kämpar med sina tonåringar. Genom att använda Hotel Helkas tjänster bidrar du till något gott.

 

*KFUK i Finland, d.v.s. Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor