20 tammikuu, 2017

Meiltä meille – samaa kokenut on paras asiantuntija

Näinä päivinä voi olla hieman vaikeaa olla Voimasisko. Pimeys voi vetää mielialan pohjiin, jos ei pidä varaansa. Kaikenlaiset pikkuharmit potuttavat enemmän kuin olisi aiheellista, ja ulkona liikkuminenkin on vaarallisempaa pimeyden ja liukkauden yhteisvaikutuksesta.

Omien tunteiden hallitseminen on tärkeä avu ihmissuhteissa sekä töissä että kotona. Toisaalta ei saisi tukahduttaa tunteita samalla tavalla kuin lapsena piti, väkivalloin kurituksen kautta. Aikuisena se on omien tarpeiden sivuuttamista, alistumista silloinkin, kun ylitse kävellään. Jatkuva paha olo ja kalvava riittämättömyydentunne ajavat helposti loppuun palamiseen.

Negatiivisten tunteiden kääntämistä positiivisiksi voi opetella. Menneen elämän taakat voidaan karistaa ja kielteisistä asenteista voi poisoppia. Mielensä voi voimaannuttaa käymällä läpi punnuksia ja perintömittoja, joita menneet sukupolvet, omat vanhemmat, koulu ja muu ympäristö on niskaan sälyttänyt. Sotien ja ankaran jälleenrakentamisajan jättämistä henkisistä vammoista puhumattakaan.

Tähän henkiseen puhdistustyöhön on NNKY:ssä perustettu uusi työmuoto, Voimasiskot. Voimasiskot-toiminnassa käytetään vertaistuen toimintamallia. Se tarkoittaa omaehtoista, vastavuoroista ja luottamuksellista kokemusten vaihtoa, tukea meiltä meille. Vertaistuki perustuu ihmisen tarpeeseen saada ja antaa tukea, sekä vertailla omia kokemuksiaan ja omaa elämäntilannettaan toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Uusia ryhmiä on helppo perustaa ja ne voi suunnitella oman paikkakunnan ja yhdistyksen voimavarojen ja toivomusten mukaisesti.

Vertaistukiryhmässä on useimmiten kaksi vapaaehtoista ohjaaja, vertaisia itsekin. Joskus ammattilainen voi toimia ryhmänohjaajaparina, mutta ammattilaisen puute ei ole este ryhmän toiminnalle. Kiinnostus Voimasiskot-toimintaan ja vuorovaikutukseen sekä halu toimia vertaisryhmän toimintaperiaatteiden mukaisesti riittävät. Voimasiskot ei ole terapiatoimintaa. Jos ryhmässä jollakulla on mielenterveysongelmia, ohjaaja voi yksityisesti neuvoa häntä ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon.

Tukena ryhmätyössä toimii Voimasiskot-materiaali, joka on tarkoitettu kaikille naisille, joita kiinnostaa pienryhmätyöskentely tunteiden ja voimavarojen parissa. Jokainen ryhmäläinen saa Voimasiskot – naisten tunnetaitojen ja voimavarojen kirjan, josta saa virikkeitä ajatuksille ja tunteille ja joiden pohjalta on helppo virittäytyä keskusteluun ja mietintään.

Toivomme, että Voimasiskot-toiminta lähtee käyntiin eri puolilla Suomea NNKY:n paikallisyhdistyksissä, mahdollisesti myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Ryhmien kokoontumiselle ei ole tarkkaa ohjeistusta, sillä jokainen ryhmä on omalaisensa ja voi päättää tapaamiskerroista, teemoista ja menetelmistä itse. Voimasiskot-kirjan ja ohjaajan materiaalia voi myös täydentää aiheeseen sopivilla harjoituksilla yms.

Kiitos sinulle, Voimasisko!

NNKY & Voimasiskot