Työpaikat

Haluatko mukaan Helka-perheeseen?


Työ- ja harjoittelupaikkahakemukset:
haluanmukaan@hotelhelka.com

 

Kirjoitathan otsikkokenttään, mille osastolle ja mihin tehtävään olet hakemassa.

Kerroshoidon tehtävissä ole yhteydessä RTK-Palveluun: http://www.rtkpalvelu.fi